Máy kiểm tra cách điện Kyoritsu 3551

Liên hệ

Tốc độ đo nhanh nhất thế giới (0,5 giây), sáu phạm vi có sẵn để, kiểm tra điện trở cách điện (50/100/125/250/500/1000 V) ,kiểm tra cách điện chẩn đoán: PI, DAR.