Máy kiểm tra cách điện Kyoritsu 3552BT

Liên hệ

Tốc độ đo nhanh nhất thế giới (0,5 giây), sáu phạm vi có sẵn để, kiểm tra điện trở cách điện (50/100/125/250/500/1000 V), đo cách điện lên đến 40GΩ, thử nghiệm cách điện chẩn đoán: PI, DAR.