Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2434 – 100A

Liên hệ

• Ít bị ảnh hưởng bởi từ trường tản lạc bên ngoài.
• Tối đa 20mA AC. ở gần dây dẫn đường kính 15mm mang dòng điện xoay chiều 100A
• Công tắc chọn tần số để loại bỏ ảnh hưởng của sóng hài.
• Độ phân giải 0,1mA.