Máy thử điện áp Kyoritsu 1710

Liên hệ

Sản phẩm ngừng sản xuất
• Được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế
IEC 61243-3/IEC 61010-1
Loại đo (CAT) IV 600V
• Kiểm tra tự chẩn đoán
• Kiểm tra điện áp AC và DC lên đến 690V với đèn LED và LCD
• Chỉ báo phân cực
• Kiểm tra pha một cực
• Kiểm tra xoay pha
• Đúc đôi cho cảm giác cầm nắm thoải mái
• Kiểm tra liên tục
• Tự động BẬT/TẮT nguồn
• Đèn bút để chiếu sáng các điểm đo
• Khoảng cách thay đổi trong ổ cắm, 16,7mm hoặc 19,0mm
• Đầu dò có thể thay đổi, 1,6mm hoặc 4mmφ
• Nắp đầu dò bảo vệ người sử dụng và đầu dò Mẹo
• IP65 (IEC 60529)