Thiết bị đo chỉ thị pha Kyoritsu 8030

Liên hệ

Sản phẩm ngừng sản xuất

• Chỉ báo pha kỹ thuật số với bộ kiểm tra pha mở
• Chỉ báo pha được thiết kế để kiểm tra sự hiện diện của pha mở cũng như trình tự pha bằng đèn LED và còi cùng lúc.
• Nhỏ, nhẹ và di động.