Ampe kìm đo rò rỉ Kyoritsu 2433R

Liên hệ

AC A (50 / 60Hz) 40 / 400mA / 400A
AC A (WIDE) 40 / 400mA / 400A
Ampe kìm đo rò rỉ Kyoritsu 2433R: AC 400A
Ampe kìm đo rò rỉ Kyoritsu 2433R

Liên hệ