Kìm kẹp cảm biến dòng điện Kyoritsu 8124 1000A AC

6.650.000

  • Kẹp cảm biến dòng điện 1000A AC
  • Đầu dây dài, giúp đo ở nơi hẹp
  • Đầu kìm to, giúp kẹp hiệu quả hơn
Kìm kẹp cảm biến dòng điện Kyoritsu 8124
Kìm kẹp cảm biến dòng điện Kyoritsu 8124 1000A AC

6.650.000