Ampe kìm Kyoritsu 2037

Liên hệ

Sản phẩm ngừng sản xuất
• Đo cả dòng điện và điện áp AC và DC với độ chính xác cao.
• Thiết bị đọc True RMS cho phép đo chính xác dòng điện và điện áp xoay chiều dạng sóng không hình sin. Các phép đo chính xác cũng có thể được thực hiện ở tần số thấp từ 10Hz trở lên.
• Chức năng đo đỉnh, trung bình và tần số.