Đầu đo nhiệt độ Kyoritsu 8406

Liên hệ

Áp dụng cho máy : 1051,1052,1062,1062
Nơi Xuất Xứ : Kyoritsu