Kẹp cảm biến dòng rò rỉ Kyoritsu 8147

Liên hệ

Ø40mm
Mô hình áp dụng5010 5020 6315

* Không thể sử dụng để đo công suất.