Thiết bị ghi dữ liệu dòng rò Kyoritsu 5010

Liên hệ

• Dung lượng lớn để lưu trữ 60.000 điểm dữ liệu
• Bộ lọc thông thấp sẽ lọc sóng hài
• Đèn LED nhấp nháy khi vượt quá giá trị hiện tại đặt trước
• GỌI: Xác nhận dữ liệu đã ghi
• Lựa chọn chế độ Một lần hoặc Chế độ vô tận
• Bộ nhớ không biến đổi
• Nguồn pin chỉ báo
• Phần mềm PC thân thiện với người dùng “KEW LOG Soft 2” được cung cấp
• Thời gian đo liên tục: Khoảng. 10 ngày (Pin kiềm)