Ampe kìm AC Kyoritsu 2117R

1.610.000

• Màn hình lớn dễ đọc với độ phân giải 0.01A
• Đọc chính xác với độ chính xác của RMS 60/600 / 1000A
• Tuổi thọ pin dài

Ampe kìm AC Kyoritsu 2117R True RMS (1000A/600V)
Ampe kìm AC Kyoritsu 2117R

1.610.000