Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202

Liên hệ

• Các phép đo thời gian thực có thể được truyền, hiển thị và lưu trên thiết bị Android (tối đa 100 phép đo)
• Dữ liệu đã lưu bao gồm phép đo, vị trí GPS và ngày & giờ Dễ dàng kiểm tra trên bản đồ “Khi nào” và “Ở đâu” phép đo được thực hiện
• Bộ so sánh chức năng trên thiết bị Android thông báo khi giá trị đo được thấp hơn/cao hơn giá trị đặt trước. Chức năng đo điện trở đất và dòng điện rò rỉ
• Có thể đo điện trở đất từ ​​0,05 đến 1500 Ω mà không cần các xung đất phụ trong hệ thống nhiều nối đất
• Đúng RMS rò rỉ hoặc số đọc dòng pha từ 0,1mA đến 30,0A cung cấp thông tin bổ sung quan trọng trong mạng nối đất
• Chức năng lọc giúp tăng khả năng chống nhiễu điện và Dấu nhiễu xuất hiện trong môi trường có độ ồn quá cao