Ampe kìm Kyoritsu 2033

Liên hệ

• Ampe kìm nhỏ nhất có khả năng đo dòng điện AC và DC.
• Phạm vi tự động 300A có độ phân giải tối thiểu 0,01A AC/DC.
• Chức năng tự động về 0 cho phép điều chỉnh điểm 0 bằng một lần chạm.