Ampe kìm Kyoritsu 2210R True RMS 3000A

5.310.000

• Phạm vi đọc rộng tới 3000A
• True RMS
• Chức năng MIN MAX
• Màn hình LCD đèn nền

Ampe kìm Kyoritsu 2210R True RMS 3000A
Ampe kìm Kyoritsu 2210R True RMS 3000A

5.310.000