Ampe kìm Kyoritsu 2805

Liên hệ

Sản phẩm ngừng sản xuất
• Công tắc phạm vi chỉ chọn một thang đo quay tại một thời điểm, giúp dễ dàng lấy số đo chính xác.
• Người bán lâu năm với danh tiếng đã được chứng minh trên toàn thế giới nhờ các chức năng dễ sử dụng.