Ampe kìm AC Kyoritsu 2608A (300A/600V)

Liên hệ

Sản phẩm ngừng sản xuất

• Dải điện áp DC cũng có sẵn đặc biệt để kiểm tra nguồn điện khẩn cấp chạy bằng pin.
• Hàm biến áp hình giọt nước để dễ sử dụng.