Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022A

Liên hệ

  • Điện trở cách điện lên tới 2000MΩ.
  • Kiểm tra liên tục lên tới 400Ω.
  • Đo dòng điện 200mA trên thử nghiệm liên tục.
  • Chức năng so sánh với PASS / FAIL và còi.
  • Không điều chỉnh ở phạm vi đo cách điện