Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1011 (Đo nhiệt độ)

Liên hệ

• Đo nhiệt độ, có thể lựa chọn theo ºC và ºF
• Số đếm 6040 với màn hình biểu đồ dạng thanh
• Chức năng MIN/MAX cho phép ghi lại giá trị tối thiểu và tối đa
• Chức năng REL(giá trị tương đối) để biểu thị sự thay đổi của số đo