Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1109S

Liên hệ

• Cân có gương để đọc dễ dàng và chính xác.
• Cực đầu ra để cắt thành phần DC khi đo điện áp xoay chiều.
• Thiết bị đầu cuối đầu vào và dây đo được thiết kế an toàn.