Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2000

Liên hệ

Sản phẩm ngừng sản xuất
Model thay thế: KEWMATE 2000A

• Có khả năng đo dòng điện AC và DC lên đến 60A với CẢM BIẾN KẸP MỞ.
• Đếm 3400 với màn hình biểu đồ.
• Kích thước bỏ túi và thiết kế chịu lực cao.