Thiết bị đo đa năng KYORITSU 6011A

Liên hệ

• Tuân thủ IEC 61557
• Được thiết kế theo xếp hạng IP 54
• Đèn LED kiểm tra kết nối dây và mạch điện trực tiếp
• Kiểm tra cách điện ba dải ở 250, 500 và 1000V
• Kiểm tra vòng lặp ba dải và PSC Dòng điện kiểm tra 15mA ở dải 200Ω/2000Ω (Không có RCD Trip)
• Lựa chọn góc pha trên phạm vi RCD
• Công tắc phân cực để kiểm tra tính liên tục
• Cơ sở tự động vô hiệu hóa để kiểm tra tính liên tục
• Đầu dò đất để kiểm tra trở kháng vòng trên vật liệu kim loại không liên quan
• Đọc điện áp tiếp xúc
• Kiểm tra nhiều loại RCD: Tiêu chuẩn, Chọn lọc, AC và A (Bộ ngắt DC nhạy cảm)