Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200

Liên hệ

• Có thể đo điện trở đất từ ​​0,05 đến 1500Ω mà không cần các cọc nối đất phụ. (Hệ thống nối đất nhiều lần.)
• True RMS Số đọc RMS thực chính xác của dòng điện xoay chiều bao gồm dạng sóng bị biến dạng từ 1mA đến 30,0A
• Chức năng kiểm tra tiếng ồn Chức năng phát hiện dòng điện, ảnh hưởng đến phép đo điện trở đất và hiển thị dấu “NOISE” trên LCD.
• Chức năng bộ nhớ Lưu và hiển thị tới 100 dữ liệu đo.
• Chức năng giữ dữ liệu / Chức năng còi / Chức năng đèn nền
• Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của IEC 61010-1 : CAT IV 300V Độ ô nhiễm2