Phân tích công suất đa năng Kyoritsu 6310

Liên hệ

Sản phẩm ngừng sản xuất
Model thay thế: 6315

• Có thể đo độ nhấp nháy theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-15 và EN50160. Bằng cách sử dụng cảm biến Nhấp nháy của chúng tôi, có sẵn dưới dạng phụ kiện tùy chọn, có thể đo được giá trị Pst (mức độ nghiêm trọng ngắn hạn trong giá trị 10 phút) và giá trị Plt (mức độ nghiêm trọng dài hạn trong giá trị 2 giờ).
• 12 loại phép đo công suất để điều khiển công suất và áp dụng cho kiểm soát chất lượng điện bao gồm Phân tích sóng hài.
• Thao tác dễ sử dụng chỉ bằng một cú nhấp chuột giúp cài đặt và xử lý phức tạp dữ liệu lớn thông qua phần mềm cài đặt/phân tích được cung cấp dưới dạng phụ kiện.