Ampe kìm đo dòng Kyoritsu 2002R (400A/2000V)

Liên hệ

• Có thể đo dòng điện xoay chiều lớn lên tới 2000A.
• Chức năng giữ đỉnh.
• Hàm hình giọt nước lớn có đường kính 55mm.