Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1012

Liên hệ

• True RMS có thể đo và chỉ ra dạng sóng bị biến dạng
• Số đếm 6040 với màn hình Biểu đồ dạng thanh
• Chức năng MIN/MAX cho phép ghi lại giá trị tối thiểu và tối đa
• Chức năng REL(giá trị tương đối) để biểu thị sự thay đổi của phép đo