Kẹp cảm biến Kyoritsu 8143

Liên hệ

Sản Phẩm Ngừng Sản Xuất

Ø68mm

Mô hình áp dụng5010 5020 6315

* Không thể sử dụng để đo công suất.