Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4102A

3.860.000

Đo điện trở đất Kyoritsu 4102A, Kyoritsu K4102A – Điện trở đất : 0~12 Ω/0~120 Ω/0~1200 Ω Điện áp đất : : 0~30V AC Độ chính xác : Điện trở đất : ±3%

Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4102A
Đồng hồ đo điện trở đất Kyoritsu 4102A

3.860.000