Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105A (2000Ω)

4.030.000

Máy đo điện trở đất Kyoritsu 4105A (2000Ω)

4.030.000